Prelucrarea datelor

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informatii generale

 1. Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in BUCURESTI, STR RASINARI NR 1. Prin urmare, urmarim in permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor.
 2. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., avand urmatoarele date de contact: office@arcdevelopments.ro.
 3. Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clientilor ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului arcdevelopments.ro. Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectate prin intermediul acestei pagini de internet arcdevelopments.ro.

2. Scopurile prelucrarii:

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele contractuale si legale, o vom realiza numai in functie de alegerile tale.

Prin completarea datelor in formularele disponibile pe arcdevelopments.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

Datele dumneavoastra cu caracter personal  furnizate voluntar pe orice cale pusa la dispozitie pe arcdevelopments.ro sunt prelucrate de catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. in urmatoarele scopuri:

DE INFORMARE

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfasurare a activitatii si acest scop poate include, dupa caz, urmatoarele:

a) Receptionarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloacele electronice
b) Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice
c) Expedierea comenzilor plasate prin mijloace electronice si facturarea acestora
d) Oferirea de raspunsuri la intrebarile cu privire la comenzi, bunuri si servicii
e) Solutionarea reclamatiilor, anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate
f) Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate
g) Pentru imbunatatirea serviciilor noastre putem colecta si utiliza anumite informatii in legatura cu comportamentul Cumparatorului, va putem
invita sa completati chestionare de satisfactie, putem desfasura realizarea de statistici in ceea ce priveste analiza de piata, monitorizarea vanzarilor dar si comportamentul Clientului/Cumparatorului
h) Pentru apararea intereselor noastre legitime, va vom transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include: masuri de protectie a paginii de internet, prevenire si gestionare a diverselor altor riscuri.
i) Dispozitii legale
j) Crearea si administrarea site-ului in cadrul paginii de internet
k) Informarea privind situatia site-ului inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor
l) incasarea sau rambursarea contravalorii produselor in sistem ramburs, prin virament bancar sau prin plati cu cardul
m) Procesarea retururilor

2.1 pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin in sarcina ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. in contextul serviciilor prestate, prin aceasta pagina de internet, inclusiv pentru procesarea solicitarilor dumneavoastra formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificarilor si formalitatilor aferente incheierii contractului de prestari servicii cu ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.; 

 • Prin completarea datelor in formularele disponibile pe arcdevelopments.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

2.2  pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. si dumneavoastra, inclusiv in scopul executarii contractului de prestari servicii, facturarii si distribuirii facturilor, informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate; corespondentei cu dumneavoastra, recuperarii eventualelor creante, precum si protejarii oricarui interes legitim al ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., pe cale administrativa sau judiciara, cesiunii de creante catre terte parti, primirii si gestionarii solicitarilor dumneavoastra, precum si conformarii cu cerintele legale privind arhivarea;

2.3 in scopul evaluarii gradului dumneavoastra de satisfactie cu privire la produsele/ serviciile ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.;

2.4 in scopul unor analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.

DE MARKETING

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfasurare a activitatii si acest scop poate include, dupa caz, urmatoarele:

1. Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail)

2.5  pentru activitati de marketing direct şi publicitate pentru produsele si serviciile ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., sau ale partenerilor/ afiliatilor ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse si servicii ale ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., sau ale partenerilor/ afiliatilor ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., inclusiv prin transmiterea de catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. a unor comunicari comerciale in acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveti posibilitatea de a va exprima consimtamantul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra in acest scop si primirea de comunicari comerciale prin bifarea casutelor corespunzatoare in arcdevelopments.ro;

2.6  in scopul determinarii si evaluarii intereselor si preferintelor dumneavoastra, utilizand mijloace automate si/ sau neautomate, in vederea generarii de oferte personalizate. Prin exprimarea consimtamantului dumneavoastra la momentul bifarii casutei corespunzatoare in site-ul arcdevelopments.ro, sunteti de acord ca ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sa utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice in relaţia cu dumneavoastra sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ in relaţia cu dumneavoastra. Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop prezinta beneficiul de a va oferi un serviciu cat mai apropiat de nevoile si interesele dumneavoastra, dar si de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sau afiliaţilor/ partenerilor ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.;

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele contractuale si legale, o vom realiza numai in functie de alegerile tale.

3. Temeiul juridic al prelucrarilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile de mai sus are la baza:

3.1  obligatiile legale care incumba in sarcina ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului arcdevelopments.ro;

3.2  incheierea, respectiv executarea contractului de prestari servicii incheiat cu ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.;

3.3 interesul legitim al ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. de a-si promova produsele si/ sau serviciile;

Societatea are un interes legitim cand prelucrarea are loc in cadrul relatiei cu un client, cand prelucreaza date cu caracter personal in scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea retelei si a informatiilor in sistemele informatice.

3.4  consimtamantul dumneavoastra in ce priveste activitatile de marketing/ publicitate si alte prelucrari pentru care legislatia in domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamantului.

in masura in care ati exprimat consimtamantul dumneavoastra cu privire la o anumite prelucrare, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.

4. Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Perioada de retinere pentru datele confirmate de utilizator nu expira automat, datele fiind sterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmarii acceptului de prelucare la 30 zile de la inscriere sau se sterg manual prin cerere scrisa.

5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

in contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare, ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afiliatii sai, catre persoane imputernicite care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pe seama ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. ori catre autoritatile publice centrale/ locale, in urmatoarele cazuri:

 • pentru administrarea, intretinerea, personalizarea si imbunatatirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului arcdevelopments.ro si a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru indeplinirea unor obligatii contractuale de catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. cum ar fi servicii de relationare cu clientii, de imprimare şi trimitere facturi, etc; 
 • in situatiile in care aceasta dezvaluire ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati, obtinute ca urmare a participarii dumneavoastra la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.;
 • in cazul unor campanii promotionale organizate de catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. impreuna cu diversi parteneri contractuali sau afiliati ai ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promotional, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

Atentie! ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. nu colecteaza date cu caracter personal clasificate ca si date sensibile in conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectam informatii cu privire la:
– Originea etnica
– Opiniile politice
– Credintele religioase sau filosofice
– Apartenenta sindicala
– Date genetice sau biometrice
– Date medicale
– Date despre viata sau orientarea sexuala

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul Romaniei catre societatile afiliate ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sau catre diversi imputerniciti ai ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., fie catre entitati care asigura garantii de securitate corespunzatoare, drepturile dumneavoastra conform prezentei politici de confidentialitate nefiind afectate in vreun mod negativ. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu pot fi transferate in afara Romaniei, in statele membre ale UE sau in afara UE.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sau ale partenerilor/ afiliatilor ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sau pentru ca ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. sa poata gestiona solicitarile dumneavoastra cu privire la incheierea sau executarea contractelor cu ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L.. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile mentionate mai sus. 

8. Masuri de securitate a datelor

ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. va aplica in utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii securitatii acestora, protejarii impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.  

9. Drepturile de care beneficiati

in legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment.

 • Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte
 • Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamna ca aveti dreptul sa va stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Contact si suport privind datele dumneavoastra

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. prin:

 • posta la adresa: ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L., BUCURESTI, STR RASINARI NR 1, cod postal 705200
 • e-mail la office@arcdevelopments.ro

in plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care considerati ca ARC DEVELOPMENTS INTERNATIONAL S.R.L. v-a incalcat vreun drept in baza prevederilor legale.